Съобщение: 15.10.2018

„Топлофикация – Габрово” ЕАД има пълна готовност да стартира новия отоплителен сезон при спазване на нормативната уредба и наличие на три последователни дни със средноденонощна температура по – ниска от  +12°C, както и прогноза от НИМХ за трайно застудяване. Дружеството следи промените на времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага след това допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

„Топлофикация – Габрово” ЕАД информира своите абонати, че през изминалите месеци бяха извършени редица дейности, свързани с подготовката за новия отоплителен сезон с цел подобряване на бъдещата работа на дружеството. Направени бяха редица планови и извънпланови обновления с цел да бъде сведен до минимум процентът на авариите. Извършени бяха и редица ремонти, за да се осъществи подобряване на функционирането на цялостната система. Направен бе ремонт и профилактика на топлопреносната мрежа чрез отстраняване на течове от главни магистрални тръбопроводи, които включваха подмяна на участъци и арматура. Ревизирани и отремонтирани са всички основни съоръжения в останалите цехове на централата.

„Топлофикация – Габрово” ЕАД ежегодно инвестира в обновяването и модернизиране на своите производствени мощности и топлопреносната мрежа. Надяваме се, че предстоящият отоплителен сезон ще бъде успешен и всички стъпки, които предприехме през лятото по намаляване на аварийността, ще окажат своя положителен ефект.

Съобщение: 01.09.2018

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че на основание Решение № Ц - 10 от 01.07.2018 г. на  Комисията за енергийно и водно регулиране и в изпълнение на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за регулиране цените на топлинната енергия, считано от 01 октомври  2018 г, пределната цена на топлинната енергия за битови и стопански потребители е 89.34 лева за мегаватчас без ДДС

Съобщение: 03.07.2018

На вниманието на абонатите, участващи в колективния съдебен иск по дело 14/2017 г. прилагаме писмото от Община Габрово до „Топлофикация – Габрово” ЕАД, предизвикало направените промени в изравнителните сметки на гореспоменатите абонати.

Писмо от Община Габрово във връзка с възстановени отстъпки вижте ТУК

Съобщение: 15.06.2018 .

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЕНЕРГЕТИЦИ, 
Честит професионален празник! 

Посрещнете деня на енергетика с удовлетворение от постигнатото, със сили и устременост за предизвикателствата на настоящето, с нови идеи и вяра за реализацията на бъдещи проекти! Нека Вашите трудови делници бъдат изпълнени с добри резултати и устойчив растеж! 

Бъдете здрави, енергични и успешни! 

ИНЖ. ВЛАДИМИР КОСТОВ 
Изпълнителен директор

Съобщение: 15.06.2018

Уважаеми абонати, 
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2017 - 2018 г. са изготвени и от 18.06.2018 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay.

Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУКВиж всички...