За дружеството

"Топлофикация - Габрово ЕАД" е търговско дружество със сто процента частен капитал.

Дружеството е основано през 1965 година с два котела работещи на въглища и е разширявано на няколко етапа през следващите години, като в момента осигурява отопление на над 4000 апартамента и различни общински сгради, включително училища, детски градини, здравни центрове и други обществени сгради.

Предмет на дейност:

  • “Производство на електрическа и топлинна енергия” съгласно Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия №Л-008-03/ 17.10.2000 г.година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
  • “Пренос на топлинна енергия на територията на град Габрово” съгласно Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град Габрово №Л-009-05/ 17.10.2000 г.година на Държавна комисия за енергийно регулиране - София за срок от 20 години.
  • Разпределение и пласмент на топлинна енергия.
  • Ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения.
  • Инженерингова дейност.
  • Инвестиции и търговска дейност