ЦениНа основание Решение № Ц-18 от 01.07.2022 г. на КЕВР, "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО" ЕАД обявява, че считано от 01.10.2022 г. ще прилага цени на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, както следва: