Обществени поръчки - архив

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В Топлофикация Габрово ЕАД

  • Приключена: ДОСТАВКА НА ТУРБОГЕНЕРАТОР С НОМИНАЛНА МОЩНОСТ 6 МГВ С ПРИЛЕЖАЩО ОБОРУДВАНЕ И ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР С НОМИНАЛНА МОЩНОСТ 6 МГВ
  • ДОКУМЕНТИ

    РЕШЕНИЕ