Съобщение: 10.07.2022

Уважаеми абонати,
Уведомяваме ви, че изравнителните сметки за сезон 2021 - 2022 г. са изготвени и от 11.07.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте ТУК.

Съобщение: 07.07.2022

 

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите абонати, че за сезон 2022/2023 за лоялните клиенти на дружеството са предвидени следните отстъпки: 

1. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2022 г. и плащат в срок прогнозните си месечни сметки  през сезон 2022/2023, получават 5% отстъпка от внесените суми през сезона.

2. Абонатите, които са платили старите си задължения до 30.09.2022 г. и са платили в срок сумите по споразумение за плащане за равни вноски през сезон 2022/2023, получават 7.5% отстъпка от внесените суми през сезона.

3. Отстъпките за лоялните клиенти се начисляват с изравнителните сметки за сезон 2022/2023г.   =>

Съобщение: 06.06.2022

"Топлофикация - Габрово" ЕАД уведомява своите клиенти, че кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение приключи на 27.05.2022 г.  На абонатите, които не са осигурили достъп за отчитане на уредите  се дава възможност да го направят до 10.06.2022 г. включително със заявка   на тел. 066 805975 . В противен случай служебно ще им бъде начислено максимално потребление за сезона, съгласно чл.144(6) от ЗЕ.

Съобщение: 03.03.2022

Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец Април 2022 г. са изготвени и от 04.05.2022 г. могат да бъдат платени на касите на "Топлофикация - Габрово" ЕАД , на касите на Изипей АД в цялата страна, както и онлайн чрез системата на  ePay. Подробности за начините на плащане на сметки вижте тук.=>

Съобщение: 18.04.2022

 

На 26 април 2022 г.  „Топлофикация Габрово” ЕАД  стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвяне на изравнителните сметки за топлинна енергия за сезон 2021 - 2022 г

 Отчетните дати за всяка етажна собственост ще бъдат обявявани 5 дни предварително, със съобщение на входа на всеки блок.

 За абонатите, които нямат възможност да осигурят достъп по график, ще има възможност да заявят втора дата за отчитане в рамките на отчетния период най - късно до 10.06.2022 г.

Съгласно  НАРЕДБА № Е-РД-04-1 ОТ 12 МАРТ 2020 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО. чл.70(4): На клиентите, неосигурили достъп за отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение, за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т.6.5 от приложението по чл. 61, ал.1, като отоплителни тела без уреди

 Разчитаме на Вашето съдействие, за да отчетем всички уреди във Вашата сграда. Това ще гарантира и формиране на коректни изравнителни сметки.

Оставаме на Ваше разположение за консултации, помощ и  определяне на допълнителна дата за отчет на телефон 066 805 975.

 Графикът за дните и часовете, в които абонатите от съответния адрес трябва да осигурят достъп до уредите на описващите екипи можете да видите тук .

 Виж всички...